e-Fatura kullanımı artıyor, YSM Bulut Çözümleri yaygınlaşıyor

Santek fuarında YSM Yazılım’dan YAZILIM İHRACATI
30 Eylül 2014
YSM BULUT yeni sayfası ve yeni yüzüyle yayında
6 Kasım 2014
Hepsini göster

e-Fatura kullanımı artıyor, YSM Bulut Çözümleri yaygınlaşıyor

 Resim_1375602447

e-Fatura  kullanımı artıyor,  YSM Bulut Çözümleri yaygınlaşıyor

Bulut bilişim sistemlerinin yaygınlaşması ve e-devlet uygulamalarının her geçen gün bir yenisinin başlaması YSM Yazılım gibi bulut yazılım sistemleri  üreten firmaların ürettiği yazılım çözümlerinin gerek algı gerekse fayda olarak daha da iyi anlaşılmasını sağlıyor, yazılım sistemleri kullanımının biliçnçlendirilmesi ve farkındalığının artmasını sağlıyor.

e-Fatura, e-Defter, KEP (Kayıtlı E-Posta), e-imza gibi e-dönüşüm araçlarının adım-adım zorunlu hale getirilmesi de bu yaygınlaştırma politikası ve sürecinin bir parçası. Maliye Bakanlığı ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) gerek e-fatura gerekse yeni nesil yazarkasa projeleriyle bu süreci  başarıyla yürütüyor. Bilinç kazandırma ve farkındalık yaratma zor da olsa sayısal olarak çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz.

Teknoloji kamu, özel sektör ve özellikle de üretim ve sanayi segmentlerinde ne kadar yaygın kullanılır ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ne kadar üretilir ve iyi  de pazarlanırsa şirketlerimiz, ülkemiz o kadar gelişecektir.

Maliyenin e-faturada ilk hedefi 40 bin mükellefe ulaşmak!

Maliye Bakanlığı’nın e-fatura ile ilgili yaptığı açıklamalardan derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak ve YSM Bulut ( https://bulut.ysm.com.tr ) çözümleriyle örtüşen noktalarını dile getirmek istedik.

Elektronik fatura (e-fatura) uygulamasını kullanan mükellef sayısı 27 Ekim 2014 itibariyle 20 bini bulurken bu sayının 40 bin mükellefe çıkarılması hedefleniyor. 2015 Yılı Bütçe Gerekçesinde gelir sisteminin etkinliğinin artırılması ve idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar arasında e- fatura ve e-defter kullanımında kapsamın genişletilmesi ve mükellef sayısının artırılmasının hedeflendi.

Kamu kuruluşlarının kendi yetki alanlarındaki mükellef gruplarına e-fatura zorunluluğu getirilmesinin planladığı, bu çalışmayla birlikte e-fatura kullanan mükellef sayısının 2 yıl içinde 100 bine ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

2015 Yılı Bütçe Gerekçesi’nde gelir sisteminin etkinliğinin artırılması ve idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar arasında e- fatura ve e-defter kullanımında kapsamın genişletilmesi ve mükellef sayısının artırılmasının hedeflendi.

Kara ve denizyolu yolcu taşımacılığında e-bilete geçilmiş olmakla beraber bunun yanında hava yolcu taşımacılığı ve çeşitli etkinlik biletlerinin de e-bilet olarak düzenlenmesine yönelik hukuki ve teknik çalışmaların 2014 yılı içinde tamamlanması planlandı.

YSM Yazılım olarak diğer uzmanlar gibi mükellef sayısının artırılmasına, e-fatura ile ilgili bazı yükümlülük sınırlarının düşürülmesinin de katkı yapabileceğini, ancak bu yöntemle kayıt dışı ekonominin kayıt altına almanın tekil çözümü olmadığını düşünmekteyiz. Tekil çözüm olmasa da kayıt içi ekonominin oranının yükseltilmesine katkı verecek, rekabet gücüne sekte vurmayacak tüm uygulamaları desteklemekteyiz.

E_Fatura_Gorsel

E-Arşiv uygulamalarından haberdar mısınız?

Yasal gerekler nedeniyle en az iki nüsha olarak düzenlenen belgelerin sadece elektronik araçlar vasıtasıyla oluşturulması, saklanması ve istendiğinde de bu yollarla ibraz edilebilmesini sağlamak amacıyla Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ni Elektronik Arşiv Uygulaması’na dönüştürme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Hedeflenen sektörler bazında e-arşiv uygulamasının yaygınlaştırılarak, nihai tüketicilere elektronik ortamda fatura iletilmesi amaçlandı.

Bu sektör ve segmentlerden sonra yaygınlaştırma hızı daha da artacak diye düşünmekteyiz.

YSM Yazılım olarak bu pilot uygulamalardan gerek kamu, gerek özel entegratörler ve yazılım şirketleri, gerekse mükellef şirketler açısından öğrenme, uygulama problemlerini teşhis etme ve çözme gibi çeşitli konularda iyileştirme faaliyetlerini bu pilot proje çerçevesinde çok faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Her ne kadar şirketler “yumurta …”  temsilinde olduğu gibi en son ana bırakma ve ücretsiz olanı tercih etme gibi yöntemlere başvursalar da alınan sonuçların pozitif olduğunu, teknolojiye hızlı ayak uyduran, değişimleri çabuk kavrayıp adapte olabilen şirketlere sahip olduğumuzu düşünüyoruz.

Peki ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı, ekim ayının ilk haftasında mükelleflere bir yazı göndererek, 6 aydan önceki faturaların ile kabul ve redde ilişkin uygulama yanıtlarının 15 Ekim 2014 itibarıyla portaldan silineceği konusunda uyarıda bulundu. 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinin “6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlığı uyarınca bunların elektronik ortamda saklanması gerekiyor.

E-faturaya geçiş için önce 31 Aralık 2013 tarihi belirlenmiş, bu süre daha sonra 1 Nisan 2014 olarak değiştirilmişti.

E-fatura kapsamında 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 3 sayılı listesinde yer alan (alkollü-alkolsüz içecek, tütün, sigara vb.) ürünleri imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan mal alanlardan 2011 itibarıyla 10 milyon lira brüt satış hasılatına tabi olan mükellefler yer alıyor. Kapsamda ayrıca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 2011 itibarıyla asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar bulunuyor.

 bulut-haber-icin

YSM.Bulut farkı ve e-dönüşüm?

YSM.Bulut çözümleri farklı entegratör ve çözüm ortaklarıyla işletmelerin e-dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz.

          Fatura / e-fatura / e-defter

          E-imza ve KEP (Kayıtlı E-posta)

          Mobil ve Bulut yazılım

Gerek Türkiye gerekse yurt dışındaki şirketlerimize bulut yazılım çözümleri sunmaktayız.

Bulut yazılım çözümleri hakkında bilgi edinmek için : https://bulut.ysm.com.tr

Bulut yazılım çözümü talep etmek için : https://bulut.ysm.com.tr/order

Bulut yazılım çözümü ekranlarını görmek ve fikir edinmek için : https://bulut.ysm.com.tr/video

Soru-sormak ve fiyat bilgisi almak için : bulut@ysm.com.tr

 

Bu yazıyı faydalı bulduysanız, daha fazla kişiye ulaşması için paylaşır mısınız?

    Covid-19 Salgını nedeniyle toplantı, eğitim, satış ve sunumlarımızı online uzaktan yapmaktayız. Online sunum için alttaki formu doldurun, yetkililerimiz sunum detayı için sizinle iletişime geçecektir.